پلاک هالی یک نوع نگهدارنده متحرک است که پس از اتمام درمان ارتودنسی جهت جلوگیری از بازگشت نتایج درمان تجویز می گردد که در صورت عدم استفاده از این پلاک ها بر طبق دستور ارتودنتیست نا منظمی دندان ها باز خواهد گشت.