ژوئن 3, 2019

نگهدارنده های شفاف

نگهدارنده متحرکی به شکل صفحه ای شفاف پس ازاتمام کاردرمان جهت جلوگیری ازبرگشت نتایج درمان به شما تحویل داده خواهد شد. باید در نگهداری و استفاده […]
ژوئن 3, 2019

نگهدارنده های هالی

پلاک هالی یک نوع نگهدارنده متحرک است که پس از اتمام درمان ارتودنسی جهت جلوگیری از بازگشت نتایج درمان تجویز می گردد که در صورت عدم […]
ژوئن 3, 2019

نگهدارنده های ثابت

درمان نگهدارنده ثابت درمانی است که برای جلوگیری از بازگشت نتایج درمان ارتودنسی انجام می گردد. این درمان شامل سیمی است که پشت دندان های شما […]