نوامبر 28, 2016

ناهنجاریهای فک و صورت

امروزه هدف درمان ارتودنسی فراتر از ردیف کردن دندان هاست و متخصص ارتودنسی در همکاری با سایز دندانپزشکان متخصصی در ایجاد زیبایی و عملکرد صحیح اجزای […]
نوامبر 28, 2016

اپن بایت و دیپ بایت

اپن بایت و دیپ بایت (مشکلات عمودی) به گروهی از مشکلات ارتودنسی مشکلات عمودی گفته می شود. منظور از مشکل عمودی رابطه ناصحیح فک و یا […]
نوامبر 28, 2016

دندانهای غایب و اضافه

وجود دندان های اضافی در سیستم دندانی باعث بی نظمی دندانی می گردد. شایعترین دندان اضافه، دندانی اضافه در خط وسط فک بالاست که بدان مزیودنس […]
نوامبر 28, 2016

دندان نهفته

دندان نهفته اغلب دندانی از دندان های دائمی است که در سن مورد انتظار رویش نیافته است. شایعترین دندان های نهفته دندان های عقل هستند که […]
نوامبر 28, 2016

فاصله بین دندانها

وجود فاصله بین دندانها در دندانهای شیری و دندانهای دائمی  دیده می شود و الزاماً به مفهوم نامرتبی دندانها نیست. برای شناخت بهتر علل و انواع […]