دستگاهای ارتودنسی

نوامبر 30, 2016

ارتودنسی نامرئی

آیا ارتودنسی لینگوال یا زبانی جایگزین روش ارتودنسی ثابت می‌شود؟   یکی از روش‌هایی که منجر به پنهان شدن کامل وسایل ارتودنسی از دیدگان می‌شود، قرار […]
نوامبر 30, 2016

دستگاههای ریتنشن (نگهدارنده)

به طور کلی دستگاه های نگهدارنده ارتودنسی ریتینر به دو دسته ثابت و متحرک تقسیم میشوند: دستگاه ثابت نگهدارنده ارتودنسی ( فیکس ریتینر ) : تصویر […]
نوامبر 30, 2016

ارتودنسی دیمون

ارتودنسی دیمون (Damon) یا به عبارت دیگر ارتودنسی به روش دیمون کاربرد نوع خاصی از براکت ارتودنسی (نگین ارتودنسی) در ارتودنسی ثابت است. این نوع از […]
نوامبر 30, 2016

دستگاههای خارج دهانی

دستگاههای خارج دهانی ارتودنسی عمدتا در درمانهای تغییر الگوی رشد و در سنین رشد به کار می روند. شایعترین دستگاههای خارج دهانی مورد استفاده در ارتودنسی […]
نوامبر 30, 2016

اجزای ارتودنسی ثابت

در ارتودنسی ثابت دندانهای نامنظم با به کارگیری سیم های مخصوص ، براکت ( که بدان نگین هم گفته می شود) ، فنرها و سایر اجزای […]