عدم رعایت بهداشت دهان و دندان در طی درمان ارتودنسی

عدم رعایت بهداشت دهان و دندان در طول درمان ارتودنسی

در صورتی که در طول درمان ارتودنسی به خوبی مسواک نزنید و از نخ دندان به خوبی استفاده نکنید ممکن است پوسیدگی های بین دندانی در بین دندان های شما ایجاد گردد که به ظاهر دیده نمی شوند ولی ناگهان باعث تخریب دندان شما و شکستن دندان و در مواردی کشیده شدن آن می گردد .همچنین لثه های شما ممکن است در اثر عدم رعایت مناسب بهداشت متورم و قرمز رنگ شوند که این مورد می تواند باعث ایجاد بیماری های لثه ای و در موارد پیشرفته لقی بسیار شدید و کشیده شدن دندان شود.

در صورت عدم رعایت بهداشت لثه های شما موقع مسواک زدن خونریزی می کند .محل خونریزی را با دقت بیشتر و صرف زمان بیشتری مسواک بزنید تا از عمد این خونریزی بیشتر شده و پس از یک تا دو هفته لثه ها بهبود یافته و این خونریزی متوقف گردد .همچنین در صورتی که دندان در طی درمان ارتودنسی پوسیده شود باید در اسرع وقت ترمیم گردد که ارتودنتیست در این موارد جهت ترمیم دندان شما هماهنگی لازم را با متخصص ترمیمی انجام خواهد داد . درصورت عدم رعایت دستورات مسواک زدن و کشیدن نخ دندان در طول درمان ارتودنسی اطراف پلاک های ارتودنسی لکه های سفید رنگی تشکیل می گردد که به مرور به لکه های قهوه ای به رنگی مانند لکه هایی که بر روی دندان های افراد سیگاری دیده می شوند تبدیل می گردند .