در صورتی که از مسواک برقی استفاده می کنید به صورتی که در تصویر مشاهده می نمایید تمیز کردن محل اتصال لثه به دندان و اطراف براکت ها راحت تر از مسواک معمولی خواهد بود. سطح پشت دندان را نیز به آرامی تمیز نمایید. همچنین روی زبان را نیز تمیز کنید.