براکت ها وسایل کوچکی هستند که بر روی دندان ها چسبانده می شوند تا دندان ها به کمک آن ها حرکت داده شوند که می توانند فلزی یا از جنس چینی (یا سرامیک) ساخته شوند . براکت های فلزی در مکالمات روزمره بیشتر دیده شده و براکت های چینی یا سرامیکی چون به رنگ دندان ها هستند کمتر دیده می شوند.

  ممکن است ارتودنتیست شما براکت های خاصی مانند براکت های دیمون (Damon) یا اسپید (Speed) را به علت عملکرد خاص این براکت ها برای دندان های شما توصیه نماید. همچنین اگر به دنبال  دیده نشدن صد در صد براکت ها و به عبارتی زیبایی در ارتودنسی هستید می توانید براکت هایی که از سمت داخل بر روی دندان ها قرار داده می شوند (ارتودنسی لینگوال ) را انتخاب نمایید . این نوع از براکت ها به علت مراحل خاص لابراتواری خاص آن گرانقیمت می باشند اما دندان های شما را با دقت قابل ملاحظه ای مرتب می کنند .