دسامبر 19, 2018

ارتودنسی دِیمون

سیستم دیمون نوعی از براکت مدرن ساخت کمپانی اورم کوی آمریکا می باشد که باعث تسریع درمان در بیماران با نامنظمی شدید دندان ها می گردد. […]