ارتودنسی نامرئی یا پنهانی نوعی از ارتودنسی است که همان طور که از نام آن پیداست براکت ها دیده نمی شوند.

 

این نوع از ارتودنسی شامل:

 

1- ارتودنسی است که براکت ها که در داخل و سمت زبان قرار می گیرند، به همین خاطر به ارتودنسی لینگوال یا زبانی شناخته می شوند.

 

 

 

2-همچنین نوعی ارتودنسی پیشرفته دیگری که در آن پلاک های شفاف شیشه ای که برای حرکت دادن دندان ها استفاده می شوند. این نوع از ارتودنسی به نام کلیر الاینر(Clear Aligner) یا پلاک شفاف یا اینویزالاین شناخته می شود.