الاینر شفاف یا اینویزالاین نوعی از درمان ارتودنسی است که تقریبا نامرئی می باشد و جهت حرکت دادن دندان ها استفاده می شود.امروزه تقریبا استفاده از این الاینر ها در درمان تمامی انواع ناهنجاری های فک مرسوم می باشد.همچنین تکنیک ساخت این پلاک ها بسیار پیشرفته بوده و مبتنی براسکن و پرینت سه بعدی است در نتیجه هزینه آن نسبت به ارتودنسی معمول بالاتر است کاربرد اصلی این درمان برای ارتودنسی بزرگسالان می باشد.مهم ترین عامل موفقیت در این درمان استفاده منظم از آن توسط بیمار می باشد این پلاک ها باید حداقل 22 ساعت شبانه روز بر روی دندان ها قرار داشته باشد تا تاثیر خود را داشته باشد در غیر این صورت موثر نخواهد بود.