سیستم دیمون نوعی از براکت مدرن ساخت کمپانی اورم کوی آمریکا می باشد که باعث تسریع درمان در بیماران با نامنظمی شدید دندان ها می گردد. در بیمارانی که فضای سیاهی در دو طرف دهان موقع لبخند دیده می شود و در عین حال دندان ها  نا منظم اند این سیستم کمک می کند که بدون کشیدن دندان فک باز شده و این فضا پر شود.به علت این که این سیستم به وسیله دریچه هایی سیم ارتودنسی را در براکت نگه می دارد و نیازی به استفاده از اورینگ نیست، میزان اصطکاک به میزان چشمگیری کاهش یافته و سیر درمان سریع تر است. همچنین احتمال نیاز به کشیدن دندان کاهش یافته و در بعضی از موارد کمک می کند که درمان ارتودنسی بدون جراحی فک انجام شود. همچنین در سیستم دِیمون نیروهای سبک تر و فیزیولوژیک تری به دندان ها وارد شده و نتایج درمان زیبا تراست، این درمان باعث بهبود فرم صورت نیز می شود.